Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
October 27, 2013
Image Size
526 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
575
Favourites
49 (who?)
Comments
26
×
20131027 Junsu - Dad Where Are We Going ? by LonaSNSD 20131027 Junsu - Dad Where Are We Going ? by LonaSNSD
• Bài tập trên DDH ~~~~~~ Quành về chủ đề stock dễ thương kute làm mình nhớ tới cái show "Bố ơi mình đi đâu thế ???" coi mà thấy yêu mấy bé dễ sợ luôn á ~ Lúc đầu định lấy bé jun với hoo nhưng tìm stock thì toàn thấy stock chụp kiểu trưởng thành hết dễ thương òi nên lấy bé junsu cho dễ thương ~~~` Yêu nhóc lắm cơ ~~~~~~~~
• Credit :
-  Stock by lonasnsd.deviantart.com/
- Coloring em có sử dụng cách blend của ss sickyjinny.deviantart.com/
- Resources by lonasnsd.deviantart.com/
- Then some resources on D.A then you can find for download
:+fav: + comment = :heart:

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ LONASNSD~da and DESIGN DÙM HỘI
DON'T COPY, EDIT ABOUT MY ART 

Add a Comment:
 
:iconnuhae54:
nuhae54 Featured By Owner Nov 17, 2013  Student Interface Designer
Đẹp ghê
Fav nè
Reply
:iconlonasnsd:
LonaSNSD Featured By Owner Nov 22, 2013  Student Digital Artist
Tks nè ~Dễ thương ghê ^^ Love Heart 
Reply
:iconnuhae54:
nuhae54 Featured By Owner Nov 23, 2013  Student Interface Designer
*mắc cỡ*
Reply
:iconyindao:
YinDao Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
AAAAAAAAAAAAAAA!! Junsu đóng CF nà !!!!

đẹp quá !!
Reply
:iconlonasnsd:
LonaSNSD Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Digital Artist
junsu đẹp ~~~~~~~~~~~~~ La la la la 
Reply
:iconyindao:
YinDao Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
papa nó cx đẹp nữa !!

cái gỉ gì gi cx bị đẹp  
I am a dummy! 
Reply
:iconminakang45:
MiNaKang45 Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Digital Artist
đẹp lắm bạn
Reply
:iconlonasnsd:
LonaSNSD Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Digital Artist
Love Heart  tks bạn ~~~~~~~~~
Reply
:iconsammiehyun:
sammiehyun Featured By Owner Oct 27, 2013
oaaaaaaaaaaaaaaaa
dth ghê La la la la 
Reply
:iconlonasnsd:
LonaSNSD Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Digital Artist
dễ thương ứ chịu được T^TTTTTTTT
Reply
Add a Comment: